‘Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw’
door J. Bots SJ
Na deel I en II “een preek voor elke dag van de week”,
deel I is niet meer beschikbaar
nu ook voor elke zondag, A, B, en C en
bijzondere vieringen (1 nov., 2 febr., 15 aug. enz.)

samen met registerdeeltje in cassette, met Rembrandts’
mooiste Christus afbeeldingen in kleur en etsen: € 42,-
Voor de vrienden van de Sint Petrus Canisiusstichting zijn er speciale prijzen
Te bestellen als volgt:

Per post: Sint Petrus Canisiusstichting
Houtlaan 4, 5930 AD Tegelen
of
Per telefoon: 077-3838427

Uit het dagboek van een missionaris
Voorwoord door pater J. Bots SJ
Ignatius van Loyola spoorde zijn medebroeders aan over hun werk te berichten. Ook de Missionarissen van het Gezelschap van het Goddelijk Woord onderhielden door middel van brieven contact met hun stichter, pater Arnold Janssen. Broeder Ewertz SVD staat met zijn Dagboek dus in een lange traditie. Vanaf zijn eerste bezoek aan China, in 1999, is hij over zijn ervaringen gaan schrijven. Nadat hij in 2002 voorgoed naar China was vertrokken, hebben wij aan het thuisfront vele dagboeknotities van hem mogen ontvangen. Op die manier voelen wij ons met hem en met onze medechristenen daar zeer verbonden.

Gaandeweg ontstond het verlangen deze schat aan ervaringen aan een groter publiek bekend te maken. Dit resulteerde in de uitgave van deze drie deeltjes Uit het dagboek van een missionaris. Het eerste deel, Geloof en Leven, gaat over de Kerk in China. Hoewel deze nauwelijks vrijheid heeft, wordt toch ook in China de grote rijkdom van het geloof gevierd. Het tweede deel, Geloof en Liefde, is gewijd aan de ervaringen die broeder Ewertz opdeed met zijn werk voor de vondelingen. Schrijnend is het om ‘een kind op de stoep te vinden’, wat hem werkelijk overkwam. Getroffen door het leed van deze kinderen, waarvan de meeste ernstig gehandicapt zijn, heeft br. Ewertz de Stichting Leven voor Vondelingen in China opgericht. Meer hierover vindt u:
Het derde deel, Geloof en Vertrouwen, beschrijft ontmoetingen met gewone mensen, zoals met een taxichauffeur of zomaar een mevrouw in een fotowinkel. Ook al ben je als christen in China een relatief zeldzaam verschijnsel, ook daar weten de kinderen van God elkaar te herkennen.

Wij zijn verheugd u te kunnen laten delen in de rijkdom van broeder Ewertz’ ervaringen !

Een deel van de opbrengst van de boekjes zal te goede komen aan de Stichting Leven voor Vondelingen in China.
Te bestellen als volgt:

Per post: Sint Petrus Canisiusstichting
Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN
of
Per telefoon: 024-38.38.427
Deel 1: Over het leven van de Kerk in China, € 5,–

Deel 2: Over zijn werk voor de vondelingen, € 3,–

Deel 3: Ontmoetingen met medechristenen, € 5,–

Drie delen samen: € 10,–
jbotssj@xs4all.nl