De Petrus Canisiusstichting geeft naast boeken ook cassettes uit, o.a. van Pater P. Penning de Vries SJ (1928 – 1995), en Pater J. Bots SJ die opgenomen zijn tijdens retraites en meditatievieringen. Hierbij zijn bijna alle evangelies aan bod gekomen en deze cassettes kunnen een hulp zijn bij het verdiepen van het christelijk leven. Ik ben een man van weining woorden; ik ben een man van weinig daad. Omdat ik vroeg uw woorden hoorde, vroeg schouwen mocht in uw gelaat.P.Penning de Vries SJ Pater Penning de Vries gaf heel zijn priester leven als geestelijk leidsman begeleiding en retraites, eerst aan studenten van zijn orde, en later aan priester studenten van het groot-seminarie Rolduc van het Bisdom Roermond alsmede aan priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en leken. Om een deel van een cassette te beluisteren, kunt u hier Om cassettes te bestellen verwijzen wij u gaarne naar de boekenlijst.