Uitleg liturgische kalender
Zondagen

De liturgische kalender bestaat voor de zondagen uit drie verschillende cycli en begint altijd op de eerste zondag van de Advent. (in 2010 op 28 november)

Jaar A

2010 – 2013 – 2016 enz.

Jaar B

2011 – 2014 – 2017 enz.

Jaar C

2012 – 2015 – 2018 enz.

De zondagen zijn verdeeld in zondagen in de sterke tijd en de zondagen door het jaar.

Zondagen in de sterke tijd zijn de zondagen in de Adventstijd, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, Drievuldigheidszondag en Sacramentszondag. De overige zondagen zijn de zondagen door het jaar. De laatste zondag van het liturgisch jaar is de 34e zondag oftewel het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Weekdagen 

De liturgische kalender voor de weekdagen is verdeeld in twee cycli: het even jaar en het oneven jaar. Ook bij de weekdagen is er sprake van weekdagen in de sterke tijd zoals bij de zondagen. De weekdagen van de Advent, Veertigdagentijd en Paastijd hebben altijd dezelde  lezingen, of het nu een even of oneven jaar is.
De rest van de weekdagen zijn de dagen door het jaar. Tussen de Kersttijd en de Veertigdagentijd vallen, afhankelijk van de datum, de eerste vijf tot acht weken door het jaar. Na de Paastijd gaat het jaar verder met de overige weken door het jaar en eindigt met de 34e week.