Luistert naar Hem

De Sint Petrus Canisiusstichting werd opgericht in 1984 tot bevordering van katholieke publiciteit in de brede zin van het woord. De stichting wil in onze tijd de weg banen voor wat de Nederlandse jezuïet uit Nijmegen Petrus Canisius in zijn tijd in Duitsland gedaan heeft. Hij is de enige heilige Nederlander met een plaats op de kalender van de universele kerk en is na Bonifatius de tweede apostel van Duitsland. Zijn leven lang (1521 – 1597) verspreidde hij het Woord van God via de toen pas ontdekte en volop toegepaste boekdrukkunst. Op deze website vindt u:

EEN WOORD VAN GOD, ELKE DAG OPNIEUW