UITGEVERIJ PETRUS CANISIUSSTICHTING BRENGT GELOVIGEN NU IN ONMIDDELLIJK CONTACT

MET DE BRONNEN VAN ONS HEILIG GELOOF

 

Hoe geloofden en leefden de eerste christenen?

De Handelingen van de apostelen formuleren het in één zin:

Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen (1),
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven (3),
en ijverig in het breken van het brood (2),
en in het gebed (4), (Handelingen 2,42).

Maar zo leven de christenen van de eenentwintigste eeuw nog steeds.
Want de Katechismus van de Katholieke Kerk legt het geloof uit als:

1. leer (twaalf artikelen van het geloof)
2. viering en meedeling van het Christusmysterie in kerk en sacramenten
3. christelijk handelen (moraal)
4. christelijk gebed.

Om in de veranderde omstandigheden van de een-en-twintigste eeuw

hetzelfde geloof te kunnen beleven, daarvoor bieden deze publicaties een hulp.

Op alle vier de gebieden:

1. de christelijke leer,
2. de vieringen van het Christusmysterie in kerk en sacramenten
3. het christelijk handelen en heel in het bijzonder
4. bij het christelijk gebed

Met de publicaties van de Petrus Canisiusstichting willen wij u een steun geven om in onmiddellijk contact te leven met de bronnen van ons geloof: de heilige Schrift, de sacramenten, de leer van de kerk. Zo blijven ze trouw aan hetzelfde geloof, maar krijgen ook steeds nieuwe inspiratie en blijvend nieuwe kracht van dezelfde heilige Geest tegen de dwaalgeesten en machten van de wereld.