HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT

In het heilig Sacrament wacht Christus op ons, om ons te laten ontdekken hoe machtig de liefde is van zijn Hart, die bron van liefde. Hij wil in overvloed de schatten uitstorten van liefde en barmhar-tigheid, gerechtigheid en vrede die in zijn Hart besloten zijn. Het eucha-ristisch Hart is beslist dat vuur dat Christus op aarde is komen brengen: “Vuur ben Ik op aarde komen bren-gen.” Lc 12,49 De heilige Johannes van Damascus is het daar volledig mee eens: “Dat goddelijk vuur is de Eucharistie. Al degenen die Jezus in het sacrament van zijn Liefde beminnen, zijn de brandstichters van dat eucharistische vuur.

We moeten bij Christus neer komen knielen zoals Maria aan Jezus voeten kwam zitten en naar zijn woord luisterde. Lc 10,39 Zij moet zeker meer vreugde beleefd hebben aan het zien van Jezus daar bij zich, dan aan zijn woorden. Door zijn gezicht, zijn blik en zijn glimlach werd het hart van Maria vast en zeker geroerd. In het heilig Sacrament is diezelfde Jezus bij ons. Laten we als Maria eenvoudig aan zijn voeten komen zitten, blij dat we bij Hem zijn.

SACRAMENTSLIED:

Lief Sacrament en schrijn

Vertaald door P. Penning de Vries SJ

HET STIL GEBED

God die er zijn vreugde in vindt, bij de mensenkinderen te zijn Spreuken 8,31, nodigt ons uit, van onze kant ook onze vreugde te vinden in het samenzijn met Hem. Hij brandt van verlangen om ons blij te maken wanneer we bij Hem zijn in zijn heilig Sacrament. Simpel en liefdevol daar bij Hem blijven, zoals vrienden bij elkaar zijn. Op de eucharistische aanbidding zou je kunnen toepassen wat pater François Libermann zegt over het gebed:et stil “Het gebed [de aanbidding] is iets groots. Maar ook iets heel eenvoudigs. Het moet een simpel, vredig rusten bij Onze Heer zijn, vol vertrouwen, dat is alles . . . Wees bij Jezus als een arm, behoeftig kind bij zijn vader, meer hoeft niet . . . Alleen maar van tijd tot tijd de blik van je ziel naar Hem opslaan . . . Steeds met het rustige verlangen, Hem toe te behoren, zoals je bent. Meer hoef je niet te zoeken.”