WIE WAS PATER PENNING DE VRIES?

 

P. Penning de Vries SJPater Penning de Vries werd geboren op 15 maart 1928 te Leiden en groeide op in Sittard. Als 16-jarige jongen werd hij in de Tweede Wereldoorlog gedwongen deel te nemen aan de arbeidsdienst in Duitsland. Op 7 september 1949 trad hij in in de orde van de Sociëteit van Jezus en werd tot priester gewijd op 31 juli 1960. Vanaf 1962 was hij spirituaal voor de jonge jezuïeten. Direct na zijn tertiaat (het derde jaar noviciaat, na de theologie) werd hij spirituaal voor de scholastieken: eerst in Nijmegen, later in Maastricht. Van 1966 tot 1976 was hij instructor van de tertiarissen in Amsterdam, terwijl hij in 1967 promoveerde tot doctor in de theologie met als dissertatie “Inleiding, vertaling en commentaar op het geestelijk dagboek van Ignatius”.

In de woelige crisisjaren zestig en zeventig heeft hij individuele gelovigen en hele kloostergemeenschappen begeleid om te ontdekken, welke koers zij vanuit de wil van God moesten varen. Daarmee hielp hij de vernieuwing te verankeren op het ene vaste fundament: Jezus Christus.[1]

(uit IN MEMORIAM door J. Hermans, in een Weggegeven Leven, blz 64-67)

Toen de bisschop van Roermond, mgr. J. M. Gijsen, in 1973 besliste de eerste post-conciliaire priesteropleiding in Nederland te beginnen, vroeg hij pater P. Penning de Vries SJ om de geestelijke vorming van de seminaristen te behartigen. De benoeming kon gerealiseerd en gecontinueerd worden met medewerking van de hoogste instanties in de Kerk en de Sociëteit van Jezus. Hij werd in juni 1973 spirituaal aan de priesteropleiding te Rolduc, waar hij bijna twee derde van zijn priesterleven doorbracht. Van meer dan 325 seminaristen van het Groot-Seminarie Rolduc is hij sinds 1973 de spirituaal geweest; ongeveer een op de drie priesters thans in actieve dienst van het bisdom Roermond heeft hij geestelijk begeleid naar het priesterschap en van een aantal is hij de leidsman gebleven, ook na de wijding.

[1] Hermans, J., « In Memoriam », in : Bots, J., Een weggegeven leven. Vriendenboek ter nagedachtenis van pater Piet Penning de Vries SJ (1928-1995), petruscanisiusstichting.nl p. 64-67.

 

Hieronder kunt u een audio inleiding beluisteren van Pater P. Penning de Vries SJ Mc 14,1-11