WAT WIL DE SINT PETRUS CANISIUSSTICHTING?

Logo Petrus Canisiusstchting

 

De Sint Petrus Canisiusstichting werd opgericht in 1984 tot bevordering van katholieke publiciteit in de brede zin van het woord.

De stichting wil in onze tijd de weg banen voor wat de Nederlandse jezuïet uit Nijmegen Petrus Canisius in zijn tijd in Duitsland gedaan heeft. Hij is de enige heilige Nederlander met een plaats op de kalender van de universele kerk en is na Bonifatius de tweede apostel van Duitsland. Zijn leven lang (1521 – 1597) verspreidde hij het Woord van God via de toen pas ontdekte en volop toegepaste boekdrukkunst. Hij leefde in een tijd van verwarring, in kerk en maatschappij. Evenals wij. In onze dagen raken mensen in afhankelijkheid van nieuwe machten: “Mensen worden steeds onmondiger, steeds meer onderworpen aan nieuwe machten” (Prof. Zahn). De voornaamste van die nieuwe machten zijn de media. De media hebben zich ontwikkeld tot een formidabele macht.

Paus Johannes Paulus II heeft de media aangeduid als de “vierde macht” naast de klassieke drie: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De media houden alles onder controle, maar wie controleert de media? Voorzover de media niet ronduit anti-christelijk en anti-kerkelijk zijn, geven zij meestal informatie binnen een kader van onuitgesproken vooronderstellingen. Deze niet uitgesproken vooronderstellingen hebben des te meer invloed naarmate zij niet formeel worden toegegeven. God is de grote afwezige. Hij wordt doodgezwegen. Voor uitgevers van godsdienstige boeken betekent dit dat zij met hun godsdienstige boeken in de bekende spiraalbeweging terechtkomen: een krappe markt leidt tot hogere prijzen. Duurdere boeken kunnen door minder mensen worden gekocht. Gevolg is dat de boeken nog duurder in de etalage komen te liggen en door nog minder kunnen worden gekocht, enzovoort.

De Sint Petrus Canisiusstichting verzamelt fondsen om subsidie te verstrekken aan uitgevers zodat katholieke boeken voor betaalbare prijzen in de handel kunnen worden gebracht. Wie zelf niet kan spreken of schrijven, kan toch missioneren of evangeliseren, bijvoorbeeld door de Petrus Canisiusstichting te steunen. Stort een bedrag op het gironummer van de Sint Petrus Canisiusstichting (aftrekbaar van de belasting).
NL34 INGB 0002 2630 00
BIC: INGBNL.2A;

Adres pater J. Bots SJ
pater Eymardweg 25
6525 RL Nijmegen
Tel: 024-675 7723
Mob: 06-27205189
E-mail: jbotssj@xs4all.nl