TER ERE VAN HET HEILIG HART

Harteroos, wil openscheuren:
spreid uw wonderlijke geuren:
Dat mijn hart naar U verlangt!

Breng uw warm en zoet beminnen
in mijn hartemerg naar binnen,
opdat liefde mij bevangt.

O hoe schoon en hoe geschonden
straalt mijn Koning in zijn wonden;
toon mij mededeelzaamheid.

Hoe te spreken, hoe te zwijgen!
laat ons tot elkander neigen
vurig van genegenheid.

Koningshart dat zich liet stoten,
Leven dat werd leeggegoten,
wat een liefde mij getoond.

Onbegrijpelijke blijheid,
als mijn hart in uw nabijheid,
midden in uw wezen woont.

P. Penning de Vries SJ

HEILIG HART LIED:

Harteroos, wil openscheuren

Mijn hart is niet hoogmoedig,
Heer , mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden
hoger dan ik reiken kan.
De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.
Zoek, Israel, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd. Psalm 131.

DE LIEFDE VAN JEZUS HART

Daaraan hebben wij de liefde van God leren kennen: aan zijn geopende hart Daaraan kunnen wij de liefde van Jezus’ hart kennen:

Open ligt het geheim van Jezus ‘ hart;… open ligt het grote geheim van zijn liefde; open ligt het innerlijk van Gods barmhartigheid… want ligt door de wonden zijn hart niet open? Waar toch is zo helder aan het licht gekomen als in uw wonden, dat Gij, Heer, goed zijt en genadig, en groot in barmhartigheid Hooglied 61,4.

lgnatius bad graag het gebed Ziel van Christus, heilig mij, lichaam van Christus, maak mij zalig. En dan komen die wonderlijke woorden: in uw wonden verberg mij. Wat zou dat anders kunnen betekenen dan dat hij zich niet verbergen wilde in Jezus’ Hart, maar dat hij zich daarin geborgen wist, in Jezus’ liefde waarvan het hart een symbool is. Die liefde is zo groot dat iemand zich daarin volledig veilig voelt, volledig geborgen. Zoals dat kind aan de borst van zijn moeder.