Ik hef mijn hart tot U

Katholieken van Nederland en Vlaanderen, gaat u een nieuw ontwaken meemaken in uw liturgisch leven? 
31 juli is bij de Petrus Canisiusstichting het liedboek verschenen: 
Ik hef mijn hart tot U. Kerkelijke liederen door P. Penning de Vries SJ, samengesteld door J. Bots SJ
Het liedboek bestaat uit twee delen: I de 95 liederen en II de biografie het hart achter de liederen.

In de nieuwe bundel zijn bij de geloofsgeheimen van Advent drie nieuwe teksten, kersttijd: zeven teksten; 40 dagentijd, lijdenstijd: elf teksten, paastijd dertien teksten; bijna allemaal te zingen op de vertrouwde melodie. Aan het overigens voortreffelijke Gezangen voor Liturgie (GvL) ontbreken teksten bij drie geheimen: eucharistie, heilig Hart van Jezus en Maria. In Ik hef mijn hart tot U zijn er acht teksten bij de geheimen van Eucharistie. Bij het Heilig hart van Jezus (nieuwe stijl) vier nieuwe teksten. Bij Maria zes nieuwe teksten.

Taalgebruik is zoveel mogelijk die van de Schrift en in gewoon Nederlands. Voorbeeld: melodie: In het midden van de tijden.

Waar wij christenen verblijven
in kantoren en bedrijven,
en in school en huisgezin
dragen wij de Heer en Koning
in de stille zielewoning
draag ik Hem die ik bemin. (2x)

Een ander deel is gewijd aan 35 heiligen. Elke heilige kreeg een klein sprekend portret in gewone Nederlandse taal.

II. Het hart achter de liederen, de levensgeschiedenis van pater Penning de Vries. (†1995) Aan zijn jonge leven ligt de last van een groot en zwaar lijden.

De tien jarige Piet tuurt over zee. De zee is een beeld van de eindeloze pijn aan de eenzaamheid. Het gedicht eindigt met de wanhopige vraag: zijn er wel grenzen aan al die pijn, verdriet en leed en wee? Vanaf zijn vijfde tot aan zijn een en twintigste jaar (intrede noviciaat SJ) drukte die last op zijn gevoelige hart.
In de biografie zijn de eigen bewoordingen te vinden van de jonge scholastiek over zijn ervaringen in de Gemeenschap van Jezus.

IK HEF MIJN HART TOT U, 252 blz.

 12,50Toevoegen aan winkelwagen