HEILIGE GEEST

De heilige Geest, dat is Jezus Zelf in zijn eenheid met de Vader: die voortkomt van de Zoon en de Vader, staat er in het credo over de heilige Geest. Wanneer U Jezus over de Vader hoort spreken: Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat Mt 18,14.

De mensen laten de kleinen zo vallen. Je valt al heel gemakkelijk tussen de wal en het schip. Als je dan zo’n woord van Jezus over de Vader hoort en je wordt daarbij actueel bewogen door een gevoel van liefde voor God: wat is God goed! Toch maar goed, dat we zo’n God hebben! Stel dat we aan de goedheid van de mensen uitgeleerd zouden zijn, dan bleven we toch nergens meer! Nu zitten, we goed: veilig en geborgen. Nu kan ons uiteinde¬≠lijk niets gebeuren. Op zo’n moment heb je het getuigenis van de heilige Geest in je beluisterd. Dan hebt U contact met de heilige Geest. Soms denkt U misschien: God ? God is zo ver weg, hoog in de hemel. Of Jezus, dat is zolang geleden! 2000 jaar. Dan mag U bedenken: de heilige Geest, dat is Jezus en de Vader levend en wel vlak bij U, als een kracht van God en een licht van God in uw eigen hart. Precies wat er in het evangelie staat: En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren Joh 14,21.

PINKSTERLIED: Kom toch, Geest van heiligheid