DE VREDE VAN CHRISTUS,

De engel sprak tot Jozef: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden Mt 1,20-21.

Hij zal zijn volk redden. Het volk redden volgt uit zijn naam ‘Jezus’. Die naam betekent God redt. En waarvan redt Jezus zijn volk? Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat vieren wij met kerstmis: de vergeving van onze zonden. Maar om je zonden te kunnen laten vergeven, moet je berouw hebben en om berouw te kunnen hebben moet je je zonden weten. Wil je daar achter komen dan moet je je geweten onderzoeken. Maar dat geweten van ons is zelf door de zonde aangetast.

Dat heeft te maken dat wij leven in een van de rijkste landen ter wereld. Door meer te hebben dan anderen, gingen we denken dat we ook meer ‘zijn’. Toen wij in de jaren zestig van de vorige eeuw op het hoogtepunt van onze macht waren gekomen (maanlanding in 1969), grepen wij naar de hoogste macht: de macht over goed en kwaad. Wij deden toen hetzelfde wat Adam en Eva deden in het aards paradijs: Zij stelden zich boven God door zelf uit te maken wat goed en wat kwaad is, en goed noemen wat kwaad is en kwaad noemen wat goed is. Politici kijken voortaan bij het maken van wetten niet meer naar wat de allerhoogste God wil, maar wat het volk wil (volkssoevereiniteit).

Daarmee ontwrichten zij het sociale leven en het eigen persoonlijke leven. Zonder band met God in geloof, hoop en liefde wordt het mens-zijn volslagen onleefbaar. Men is niet meer tegen de beproevingen van het leven opgewassen. Jezus heeft dat ook voorspeld: voor een rijke is het onmogelijk om het Rijk Gods binnen te komen; gemakkelijker gaat een kameel door het oog van een naald Mc 10,23-27. Maar, voegde Hij er aan toe: Dat ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God.

Dat betekent dat je wel tot inzicht kunt komen over je zonden als je naar Jezus kijkt. Kijken we dus naar Jezus in de kribbe, invoelend kijken: Wie is Hij? Kijk waar Hij vandaan komt: Vanuit den Hoge, van de Vader aan Wie alle eer toekomt: Eer aan God in den Hoge Lc 2,14. De engel bovenaan in het schilderij is vervuld van licht, hij komt van God de almachtige Vader, die zijn Zoon naar de mensen zendt: God uit God, licht uit licht, zoals Hij daar in de kribbe ligt: Hij ís Licht. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald, naar onze duistere, koude aarde om Zich door ons te laten kruisigen. Hij de Schepper van hemel en aarde, de Wereldrechter, de Redder van het mensdom, wiens naam is God redt, Hij redt niet Zichzelf, maar Hij laat Zich redden. Dat begon in de kribbe. Daar ligt Hij: zo teer, zo kwetsbaar, zo vredig. Hij reinigt mijn hart niet door mij voor mijn zonden te straffen, maar door aan mijn zonden te lijden.

Hij leert mij zo hoe met het kwaad om zoals die doornstruik in de woestijn, een beeld van het hart van Mozes, waarin God een liefdesvuur deed ontvlammen. Als ik daar lang naar kijk, dan voel ik de woede over wat mij is aangedaan, uit mijn boze hart wegtrekken en de vrede van zijn goddelijk hart bij me binnen komen.

Kijken wij naar Maria, één en al vrede, zo eerbiedig, zo verstild. Dat is de vrede die het engelenkoor ons op kerstmis toezingt: vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft Lc 2,14. Wie zo in de leerschool van de vrede alle strijdgeest heeft afgelegd, zal ook zelf een bron van vrede kunnen worden voor zijn omgeving.

In verbondenheid met Hem wens ik dat Hij met kerstmis uw hart zal vervullen van zijn vrede, een heel jaar lang.

Pater J. Bots SJ

 

jbotssj@xs4all.nl;website: petruscaniusstichting.nl;
Pater Eymardweg 25 6525 RL NIJMEGEN 06-272 05 189
Pc: luistertnaarhem.nl/web/#!/home, App: luistertnaarhem.nl
IBAN NL51 INGB 0003 8215 81; BIC: INGB NL2A t.n.v. J. Bots
Petrus Canisiusstichting: NL34 INGB 0002 2630 00;
BIC: INGB NL2A t.n.v. Petrus Canisiusstichting ANBI

STILLE NACHT,HEILIGE NACHT

Nacht schildering van: Geertgen tot Sint Jans 15e eeuw