GEBED IN DE GEVANGENIS

O Jezus, als ik U aanschouw,
dan leeft weer, dat ik van U hou
en dat ook uw hart mij bemint
nog wel als uw bijzond’ren vriend.

Al vraagt U mij meer lijdensmoed,
och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet
maar het alleruitverkorenst lot
dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
het kil en koud zijn om mij heen,
en laat geen mensen bij mij toe:
’t alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jesu zoet:
uw bijzijn maakt mij alles goed.
Titus Brandsma † 1942


		
GEBED IN DE GEVANGENIS

O Jezus, als ik U aanschouw,
dan leeft weer, dat ik van U hou
en dat ook uw hart mij bemint
nog wel als uw bijzond’ren vriend.

Al vraagt U mij meer lijdensmoed,
och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet
maar het alleruitverkorenst lot
dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
het kil en koud zijn om mij heen,
en laat geen mensen bij mij toe:
’t alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jesu zoet:
uw bijzijn maakt mij alles goed.
Titus Brandsma † 1942
ATTENDE DOMINE
Luister, Heer, en wees genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen, 
Slaan wij wenend onze ogen op:
verhoor, Christus, ons smeekgebed. 
Luister, Heer . . .

Rechtehand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil
Deur naar de henel, reinig ons van zondesmet.
Luister, Heer . . .

Wij vragen, God uw majesteit:
schenk gehoor aan ons zuchten, 
vergeef genadig onze fouten.
Luister, Heer . . .

U bekennen wij de bedreven fouten,
rouwmoedig belijden wij ons heimelijk kwaad:
Verlosser, schenk in uw goedheid vergiffenis.
Luister, Heer . . .

Gij, die onschuldig gevangen genomen,
zonder tegenstand weggevoerd, 
op vals getuigenis ten gunste 
van zondaars zijt veroordeeld,
Christus, spaar hen die Gij hebt verlost! 
Luister, Heer . . .

GODS VOORKEUR VOOR ONS
t./ P. Penning de Vries SJ m./ O zinnebeeld der liefde

1. O Jezus, hooggeheven,
wij zien uw kruishout staan;
met liefde en met beven
zien wij uw lijden aan.

Refrein: Mijn zonden staan geschreven
in ’t lichaam van mijn Heer;
als wonden ingedreven
doen Hem mijn zonden zeer.

2. Zo velen zijn verloren;
o Jezus, die mij riep,
waarom mij uitverkoren,
toen ik verloren liep?
Refrein.

3. U hebt mij boven velen
uw liefde aangedaan;
ik mocht uw voorkeur delen;
beschaamd zie ik U aan.
Refrein.

4. Ik kan het niet bevatten;
heb dank voor uw geduld;
laat mij naar waarde schatten
en treuren om mijn schuld.
Refrein.