Resultaat 1–16 van de 26 resultaten wordt getoond

Onder de straalkracht van Gods liefde

 10,00

samenstelling door J. Bots SJ

Dit is een gebruiksboekje, allereerst als geestelijke lezing. Daarvoor dienen de getuigenissen van gelovigen, de eucharistische wonderen, de gebeden, de liederen en de artikelen. Wat dit boekje zo bijzonder maakt zijn de aanzetten voor de stille eucharistische aanbidding: Onder de straalkracht van Gods liefde, van de hand van de vermaarde psychotherapeute Ingeborg Obereder (blz. 11-38). Ze zijn goed te gebruiken bij het inwendig gebed. Deze gebedsimpulsen leiden de biddende mens weg van zichzelf en brengen hem in een van Hart tot hart-contact met Jezus. Alleen God is in staat het hart, het diepe hart van de mens te bereiken. Vanuit het vernieuwde hart kan God daadwerkelijk invloed uitoefenen op het denken en handelen van de mens. Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Mt 11,29 Een sierlijke gebonden boekje, briefkaart-formaat.

Ik hef mijn hart tot U

 12,50

Kerkelijke liederen door P. Penning de Vries SJ, samengesteld door J. Bots SJ

Het liedboek bestaat uit twee delen: I de 95 liederen en II de biografie, het hart achter de liederen. In de nieuwe bundel zijn bij de geloofsgeheimen van Advent drie nieuwe tekstenkersttijd: zeven teksten; 40 dagentijd, lijdenstijd: elf teksten, paastijd dertien teksten; bijna allemaal te zingen op de vertrouwde melodie. Aan het overigens voortreffelijke Gezangen voor Liturgie (GvL) ontbreken teksten bij drie geheimen: eucharistie, heilig Hart van Jezus en Maria. In Ik hef mijn hart tot U zijn er acht teksten bij de geheimen van Eucharistie. Bij het Heilig hart van Jezus (nieuwe stijl) vier nieuwe teksten. Bij Maria zes nieuwe teksten. Een ander deel is gewijd aan35 heiligen. Elke heilige kreeg een klein sprekend portret in gewone Nederlandse taal.

Gewetensvorming

 12,50

Onderscheiding van de geesten Penning de Vries SJ  J. Bots SJ (samenstelling)

In dit boek is pater Penning de Vries als de geestelijke leidsman die niet zelf de leiding geeft, maar als een vriend die naast de vragensteller gaat staan om samen met hem/haar erop te letten waar tussen de veelheid van psychische gevoelens er ook sprake is van geestelijke bewegingen, bewegingen van de heilige Geest. Deze geestelijke bewegingen komen vanuit ons diepe hart en brengen ons naar God. Anders dan de psychische gevoelens zijn de geestelijke gevoelens duurzaam: zoals overgave in de strijd, innerlijke rust in de onrust, vrede die blijft in de onvrede. God neemt de nood niet van ons weg, maar geeft aan de zwakke mens wel de kracht om er doorheen te komen. Tenslotte een kloeke samenvatting waarop Penning het patent lijkt te hebben: Als Jezus ons niet voor ogen staat, is ons geweten niet zo betrouwbaar. (interview in Katholiek Nieuwsblad 1991:, Een weggegeven leven p. 197)

Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw (Jaar A,B,C)

 20,00

door J. Bots SJ

Preken bij zondagsevangelies jaar A, B en C voor elke zondag. Samen met registerdeeltje en de bijzondere vieringen, in cassette. Met Rembrandts’ mooiste Christus afbeeldingen in kleur en etsen. Samen 1500 blz. of 500 blz per deel.

Wat deze boeken zo bijzonder maakt is de biddende benadering van de evangelieteksten als een keuze die wordt ingegeven niet door de persoonlijke smaak van de auteur, maar door de christelijke kijk op wie de mens is. De mens is niet een op zichzelf staand wezen, die eventueel relaties kan hébben, maar hij ís wezenlijk betrokken op de ander en op dé Ander. Hij ís relatie (Mc 10,21).

Op de berg Tabor sprak de Vader tot de leerlingen van Jezus niet: luistert naar zijn woorden, maar luistert naar Hem. Bij elk woord van het evangelie zou men Jezus moeten zien op het moment dat Hij de rijke man riep om Hem te volgen: Toen keek Jezus hem liefdevol aan. (Mc 10,21. Of zoals paus Franciscus in de roeping van Matteus zijn eigen roeping herkende: miserando et eligendo: eerst wist hij zich met medelijdende liefde aangezien (miserando) en toen koos Hij hem uit (eligendo) (Mt 9,9). Spreken en handelen van Jezus is een verbondsgebeuren, het zijn uitingen van genade, van liefdevolle toewending.

Eucharistie: Krachtbron voor Geestelijk Leven

 15,00

door Nicolas Buttet

Met dit eucharistieboek van Nicolas Buttet zet de Petrus Canisius-stichting de kroon op haar serie van uitgaven over het geestelijk leven. Wel was er al Eucharistie: teken van Jezus’ liefde tot het uiterste toe. Maar daaraan ontbraken nog de getuigenissen van gelovigen die leven uit de Eucharistie. Dit boek van Buttet vult de lacune overvloedig aan. Zijn boek maakt voor de christenen de bron toegankelijk waaruit – volgens paus Johannes Paulus II – de christenen de kracht zullen putten om “de onverschrokken apostelen te zijn van het nieuwe millennium” Met dit boek biedt Nicolas Buttet ons een ware ‘summa’ aan over de eucharistie.

Eucharistie: Teken van Jezus Liefde tot het uiterste toe

 10,00

door J. Bots SJ

In de praktijk gegroeid, is het ook voor de praktijk bestemd: om gelovigen te helpen zich een eigen oordeel te vormen over al die geloofspunten die in het openbare debat zijn betwist en betwijfeld. Hier kan elke gelovige de argumenten vinden voor de leer van de kerk inzake de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus, inzake de zelfstandigheidsverandering (transsubstantiatie) van brood en wijn, het offerkarakter van de mis, de rol van de priester, de reden waarom er in de eucharistie alleen uit de heilige Schrift gelezen wordt.

Op het kompas van het geweten

 15,00

Samengesteld door J. Bots SJ

Op het kompas van het geweten is een praktisch boek. Het is dan ook gegroeid uit de praktijk. Uit de praktijk van gewetens-begeleiding. De inhoud is afgestemd op een rijk gevarieerd lezerspubliek, zielzorgers, mensen die voor een levenskeuze staan, mensen die willen bidden, jong en oud, geleerden en eenvoudigen. Nu veel beschermende kaders zijn weggevallen en men meer dan voorheen lijkt aangewezen te zijn op de eigen geestelijke ervaring, is dit boek voor mensen van onze tijd.

Maria zoals de Evangelisten haar zien

 5,50

door: Horacio Bojorge SJ

Maria zoals de evangelisten haar zien.
Maria, de moeder van Jezus, behoort tot de talrijke goederen die aan Jezus en zijn leerlingen gemeenschappelijk zijn. Zijn Vader is onze Vader, zijn uur ons uur, zijn glorie onze glorie, zijn moeder onze moeder. Maria is het evangelie niet. Er is geen evangelie volgens Maria. Maar zonder Maria is er geen evangelie. En zij ontbreekt in geen van de vier.

Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw

 15,00

door J. Bots SJ

Deel II van Pinksteren tot Advent, overwegingen bij het evangelie voor elke dag Met gekleurde illustraties, gebonden. Een vrouw van middelbare leeftijd: “nu mag ik het Woord van God zelfs elke dag overwegen. Het is altijd weer nieuw, boei-end en zelfs spannend. “Ik sta nog steeds in vuur en vlam, als ik erin lees.” Wat valt in deze uitgave het meeste op? De EERBIED. Allereerst eerbied voor de tekst van het evangelie. Het Schriftwoord wordt verklaard aan de hand van het Schriftwoord. Eerbied ook voor de lezer. De auteur komt nauwelijks tussenbeide. Hij effent het pad. Hij zet de lezer niet onder druk, niet naar rechts en niet naar links. Hij waarborgt een sereen gebedsklimaat zodat de Heer van het evangelie in onmiddellijk contact met ons omgaat. Een aanrader als hulp bij de voorbereiding van de homilie. In steeds wijdere kringen gebruikt door middel van vertalingen in het Duits en Chinees (in voorbereiding: in het Engels).

Doneer 15 euro

Voorgestelde prijs:  15,00

Waarvoor wordt het door u te storten bedrag besteed?

  • Voor het up-to-date houden van de app voor iOS en Android
  • Verder uitbouw van de website en de app met nieuwe mogelijkheden.
  • Voor nieuwe vertalingen van de overwegingen (Spaans en Engels) en later van de vieringen door de week.

Ignatius en het Onderscheiden van de Geesten

 10,00

door P. Penning de Vries SJ

Deze studie bestaat uit twee delen:
1. Zijn leven Achter het masker.
2. Zijn leer. Over het onderscheiden van de geesten.
Achter het masker van een al te menselijke heiligenleven en achter Ignatius’ menselijk persoonsbeeld wil deze studie iets laten zien van de geestelijke Ignatius, iets laten bespeuren van de Geest die levend maakt.

Dertig dagen met Robert Regout

 10,00

Samengesteld Marc Lindeijer SJ

Dertig maanden was pater Robert Regout gevangenen van de nazi’s: eerst in Arnhem, toen in Berlijn en tenslotte in Dachau.
Dertig maanden die van een ‘beschaafde heiligen’ (zelf-aanduiding van Robert Regout) een heilige maakten Dertig dagen trekt de lezer met hem mee, elke dag een maand, tot die laatste maand, december 1942.

Doneer 10 euro

Voorgestelde prijs:  10,00

Waarvoor wordt het door u te storten bedrag besteed?

  • Voor het up-to-date houden van de app voor iOS en Android
  • Verder uitbouw van de website en de app met nieuwe mogelijkheden.
  • Voor nieuwe vertalingen van de overwegingen (Spaans en Engels) en later van de vieringen door de week.