Resultaat 1–16 van de 26 resultaten wordt getoond

Gewetensvorming

 12,50

Onderscheiding van de geesten Penning de Vries SJ  J. Bots SJ (samenstelling)

In dit boek is pater Penning de Vries als de geestelijke leidsman die niet zelf de leiding geeft, maar als een vriend die naast de vragensteller gaat staan om samen met hem/haar erop te letten waar tussen de veelheid van psychische gevoelens er ook sprake is van geestelijke bewegingen, bewegingen van de heilige Geest. Deze geestelijke bewegingen komen vanuit ons diepe hart en brengen ons naar God. Anders dan de psychische gevoelens zijn de geestelijke gevoelens duurzaam: zoals overgave in de strijd, innerlijke rust in de onrust, vrede die blijft in de onvrede. God neemt de nood niet van ons weg, maar geeft aan de zwakke mens wel de kracht om er doorheen te komen. Tenslotte een kloeke samenvatting waarop Penning het patent lijkt te hebben: Als Jezus ons niet voor ogen staat, is ons geweten niet zo betrouwbaar. (interview in Katholiek Nieuwsblad 1991:, Een weggegeven leven p. 197)

Onder de straalkracht van Gods liefde

 10,00

samenstelling door J. Bots SJ

Dit is een gebruiksboekje, allereerst als geestelijke lezing. Daarvoor dienen de getuigenissen van gelovigen, de eucharistische wonderen, de gebeden, de liederen en de artikelen. Wat dit boekje zo bijzonder maakt zijn de aanzetten voor de stille eucharistische aanbidding: Onder de straalkracht van Gods liefde, van de hand van de vermaarde psychotherapeute Ingeborg Obereder (blz. 11-38). Ze zijn goed te gebruiken bij het inwendig gebed. Deze gebedsimpulsen leiden de biddende mens weg van zichzelf en brengen hem in een van Hart tot hart-contact met Jezus. Alleen God is in staat het hart, het diepe hart van de mens te bereiken. Vanuit het vernieuwde hart kan God daadwerkelijk invloed uitoefenen op het denken en handelen van de mens. Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Mt 11,29 Een sierlijke gebonden boekje, briefkaart-formaat.

Ik hef mijn hart tot U

 12,50

Kerkelijke liederen door P. Penning de Vries SJ, samengesteld door J. Bots SJ

Het liedboek bestaat uit twee delen: I de 95 liederen en II de biografie, het hart achter de liederen. In de nieuwe bundel zijn bij de geloofsgeheimen van Advent drie nieuwe tekstenkersttijd: zeven teksten; 40 dagentijd, lijdenstijd: elf teksten, paastijd dertien teksten; bijna allemaal te zingen op de vertrouwde melodie. Aan het overigens voortreffelijke Gezangen voor Liturgie (GvL) ontbreken teksten bij drie geheimen: eucharistie, heilig Hart van Jezus en Maria. In Ik hef mijn hart tot U zijn er acht teksten bij de geheimen van Eucharistie. Bij het Heilig hart van Jezus (nieuwe stijl) vier nieuwe teksten. Bij Maria zes nieuwe teksten. Een ander deel is gewijd aan35 heiligen. Elke heilige kreeg een klein sprekend portret in gewone Nederlandse taal.

Doneer 15 euro

Voorgestelde prijs:  15,00

Waarvoor wordt het door u te storten bedrag besteed?

  • Voor het up-to-date houden van de app voor iOS en Android
  • Verder uitbouw van de website en de app met nieuwe mogelijkheden.
  • Voor nieuwe vertalingen van de overwegingen (Spaans en Engels) en later van de vieringen door de week.

Doneer 10 euro

Voorgestelde prijs:  10,00

Waarvoor wordt het door u te storten bedrag besteed?

  • Voor het up-to-date houden van de app voor iOS en Android
  • Verder uitbouw van de website en de app met nieuwe mogelijkheden.
  • Voor nieuwe vertalingen van de overwegingen (Spaans en Engels) en later van de vieringen door de week.

Doneer 5 euro

Voorgestelde prijs:  5,00

Waarvoor wordt het door u te storten bedrag besteed?

  • Voor het up-to-date houden van de app voor iOS en Android
  • Verder uitbouw van de website en de app met nieuwe mogelijkheden.
  • Voor nieuwe vertalingen van de overwegingen (Spaans en Engels) en later van de vieringen door de week.

Prayer and Life

 15,00

door P. Penning de Vries SJ

The idea of prayer as experiencing God. At a time of mounting world crises, when people everywhere are searching for meaning and assurance and wholeness, father Piet Penning de Vries has given us a book on prayer that is most welcome-and urgently needed. The celebrated theologian he offers, in terms especially relevant to today’s world, a reiteration of old Christian ways of prayer. His intent is “to hold prayer and life together . . . to bring them back tot each other ( Bishop Zwartkruis of Haarlem-A’dam)

Moral und Erfarung

 15,00

Von Jan Bots SJ und von Piet Penning de Vries SJ

Die geistliche Erfahrung als Quelle für das christliche Handeln in der Welt. Zur Theorie und Praxis der Unterscheiding der Geister. Die Zehn Gebote sind selbst Frucht der Gotteserfahrung, nicht Ergebnis menschlicher Überlegung, eines Prozesses von Erfahrung und Reflexion. Sie sind buchstäblich „vom Himmel gefallen“, in dem Sinn, als Mose sie auf den Berg Sinai in einem langen, intensiven Gebetskontakt mit Gott empfing. Gott hat dem Menschen die Zehn Gebote als Hilfe für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse geschenkt. Um aber den richtigen Weg durchs menschlichen Leben zu finden, bedarf es auch der Unterscheidung zwischen gut und gut, zwischen dem, was wirklich gut und was nur dem Anschein nach gut ist oder zwischen dem Guten allgemein und dem Guten fuer uns, fuer mich im jetzigen Augenblick.

Glaube und Erfahrung

 15,00

Die geistliche Erfahrung hinter dem Glaubensbekenntnis. Von J. Bots SJ

Dieses Buch versucht einen neuen Zugang zu dem uralten Glauben zu erschließen, und zwar von der Erfahrung her. Viele Menschen haben in der langen Menschheitsgeschichte etwas von Gott erspürt und erfahren. Von ihren Erfahrungen aus schlossen sie auf bestimmte Eigenschaften Gottes. Sie sagten zum Beispiel: Gott ist allgegenwärtig (Schlussfolgerung aus vielen Erfahrungen). Wir haben nämlich gemerkt, dass er mit uns ist, überall, wo wir auch sind. Oder: Gott ist allmächtig: wir haben erlebt, dass er uns neue Kraft gab, immer wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende waren. Ausgangspunkt und Grundlage der Glaubenslehre ist die Begegnung gewöhnlicher Menschen mit dem lebendigen Gott. Unser Glaube ist wohltuend; diese Erfahrung möchte das vorliegende Buch besonders ans Licht bringen.

Ignatius en het Onderscheiden van de Geesten

 10,00

door P. Penning de Vries SJ

Deze studie bestaat uit twee delen:
1. Zijn leven Achter het masker.
2. Zijn leer. Over het onderscheiden van de geesten.
Achter het masker van een al te menselijke heiligenleven en achter Ignatius’ menselijk persoonsbeeld wil deze studie iets laten zien van de geestelijke Ignatius, iets laten bespeuren van de Geest die levend maakt.

Aanbieding!

Uit het dagboek van een missionaris (deel 1-3)

 10,00

Br. Friedbert Ewertz SVD

Uit het dagboek van een missionaris. Deze drie deeltjes stralen de warmte uit van het christendom, als een licht tegen de duisternis van het hedendaagse materialisme.

Deel 1: Geloof en Leven. Over het leven van de Kerk in China, 
Deel 2: Geloof en Liefde. Over zijn werk voor de vondelingen, 
Deel 3: Geloof en Vertrouwen. Ontmoetingen met medechristenen,