Toont alle 3 resultaten

Gewetensvorming

 12,50

Onderscheiding van de geesten Penning de Vries SJ  J. Bots SJ (samenstelling)

In dit boek is pater Penning de Vries als de geestelijke leidsman die niet zelf de leiding geeft, maar als een vriend die naast de vragensteller gaat staan om samen met hem/haar erop te letten waar tussen de veelheid van psychische gevoelens er ook sprake is van geestelijke bewegingen, bewegingen van de heilige Geest. Deze geestelijke bewegingen komen vanuit ons diepe hart en brengen ons naar God. Anders dan de psychische gevoelens zijn de geestelijke gevoelens duurzaam: zoals overgave in de strijd, innerlijke rust in de onrust, vrede die blijft in de onvrede. God neemt de nood niet van ons weg, maar geeft aan de zwakke mens wel de kracht om er doorheen te komen. Tenslotte een kloeke samenvatting waarop Penning het patent lijkt te hebben: Als Jezus ons niet voor ogen staat, is ons geweten niet zo betrouwbaar. (interview in Katholiek Nieuwsblad 1991:, Een weggegeven leven p. 197)

Prayer and Life

 15,00

door P. Penning de Vries SJ

The idea of prayer as experiencing God. At a time of mounting world crises, when people everywhere are searching for meaning and assurance and wholeness, father Piet Penning de Vries has given us a book on prayer that is most welcome-and urgently needed. The celebrated theologian he offers, in terms especially relevant to today’s world, a reiteration of old Christian ways of prayer. His intent is “to hold prayer and life together . . . to bring them back tot each other ( Bishop Zwartkruis of Haarlem-A’dam)

Een weggegeven leven

 7,50

Samengesteld door J. Bots SJ

Dit boek is een vriendenboek ter nagedachtenis aan Pater Piet Penning de Vries SJ. Niet alleen een persoonlijke nagedachtenis van velen die herinneringen ophalen, maar ook een spirituele nagedachtenis die kan aansporen tot een verrijking van het geestelijk leven. Makkelijk te lezen en met mooie gedichten van Pater Penning de Vries SJ.