Toont alle 2 resultaten

Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw (Jaar A,B,C)

 20,00

door J. Bots SJ

Preken bij zondagsevangelies jaar A, B en C voor elke zondag. Samen met registerdeeltje en de bijzondere vieringen, in cassette. Met Rembrandts’ mooiste Christus afbeeldingen in kleur en etsen. Samen 1500 blz. of 500 blz per deel.

Wat deze boeken zo bijzonder maakt is de biddende benadering van de evangelieteksten als een keuze die wordt ingegeven niet door de persoonlijke smaak van de auteur, maar door de christelijke kijk op wie de mens is. De mens is niet een op zichzelf staand wezen, die eventueel relaties kan hébben, maar hij ís wezenlijk betrokken op de ander en op dé Ander. Hij ís relatie (Mc 10,21).

Op de berg Tabor sprak de Vader tot de leerlingen van Jezus niet: luistert naar zijn woorden, maar luistert naar Hem. Bij elk woord van het evangelie zou men Jezus moeten zien op het moment dat Hij de rijke man riep om Hem te volgen: Toen keek Jezus hem liefdevol aan. (Mc 10,21. Of zoals paus Franciscus in de roeping van Matteus zijn eigen roeping herkende: miserando et eligendo: eerst wist hij zich met medelijdende liefde aangezien (miserando) en toen koos Hij hem uit (eligendo) (Mt 9,9). Spreken en handelen van Jezus is een verbondsgebeuren, het zijn uitingen van genade, van liefdevolle toewending.

Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw

 15,00

door J. Bots SJ

Deel II van Pinksteren tot Advent, overwegingen bij het evangelie voor elke dag Met gekleurde illustraties, gebonden. Een vrouw van middelbare leeftijd: “nu mag ik het Woord van God zelfs elke dag overwegen. Het is altijd weer nieuw, boei-end en zelfs spannend. “Ik sta nog steeds in vuur en vlam, als ik erin lees.” Wat valt in deze uitgave het meeste op? De EERBIED. Allereerst eerbied voor de tekst van het evangelie. Het Schriftwoord wordt verklaard aan de hand van het Schriftwoord. Eerbied ook voor de lezer. De auteur komt nauwelijks tussenbeide. Hij effent het pad. Hij zet de lezer niet onder druk, niet naar rechts en niet naar links. Hij waarborgt een sereen gebedsklimaat zodat de Heer van het evangelie in onmiddellijk contact met ons omgaat. Een aanrader als hulp bij de voorbereiding van de homilie. In steeds wijdere kringen gebruikt door middel van vertalingen in het Duits en Chinees (in voorbereiding: in het Engels).