Resultaat 17–23 van de 23 resultaten wordt getoond

Aanbieding!

Uit het dagboek van een missionaris (deel 1-3)

 10,00

Br. Friedbert Ewertz SVD

Uit het dagboek van een missionaris. Deze drie deeltjes stralen de warmte uit van het christendom, als een licht tegen de duisternis van het hedendaagse materialisme.

Deel 1: Geloof en Leven. Over het leven van de Kerk in China, 
Deel 2: Geloof en Liefde. Over zijn werk voor de vondelingen, 
Deel 3: Geloof en Vertrouwen. Ontmoetingen met medechristenen, 

Maria zoals de Evangelisten haar zien

 5,50

door: Horacio Bojorge SJ

Maria zoals de evangelisten haar zien.
Maria, de moeder van Jezus, behoort tot de talrijke goederen die aan Jezus en zijn leerlingen gemeenschappelijk zijn. Zijn Vader is onze Vader, zijn uur ons uur, zijn glorie onze glorie, zijn moeder onze moeder. Maria is het evangelie niet. Er is geen evangelie volgens Maria. Maar zonder Maria is er geen evangelie. En zij ontbreekt in geen van de vier.

Een weggegeven leven

 7,50

Samengesteld door J. Bots SJ

Dit boek is een vriendenboek ter nagedachtenis aan Pater Piet Penning de Vries SJ. Niet alleen een persoonlijke nagedachtenis van velen die herinneringen ophalen, maar ook een spirituele nagedachtenis die kan aansporen tot een verrijking van het geestelijk leven. Makkelijk te lezen en met mooie gedichten van Pater Penning de Vries SJ.

Uw zonden zijn u vergeven

 7,50

door J. Bots SJ

Er wordt stil gestaan bij de revolutie van de anticonceptie-praktijken vanaf de zestiger jaren in de vorige eeuw. Deze praktijken hebben mens en maatschappij ingrijpender gewijzigd dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Er wordt een steeds groter maatschappelijk draagvlak gevonden om goed te vinden wat als kwaad gegolden had: abortus, anticonceptie praktijken, ongehuwd samenwonen, euthanasie, homofiele praktijken.

Geloof en Ondervinding

 10,00

door J. Bots SJ

Op zoek naar de ervaring achter de geloofsbelijdenis. Aan de geloofsbelijdenis liggen ontmoetingen ten grondslag van gewone mensen met God. De geloofsformules zijn de neerslag van geloofservaringen, van ontmoetingen met de levende God. In deze geloofservaringen of gebedservaringen zijn twee niveaus met elkaar verenigd: de gewone menselijke ervaring en de geloofs-ervaring: zelf trokken zij door de Rode Zee, maar eenmaal aan de veilige kant aangekomen vierden zij het gebeuren als een goddelijk ingrijpen.: Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste: (Exodus 15,1). Deze diepere religieuze ervaring van de doortocht is uitgangspunt geworden voor de rest van Israëls bestaanservaring. Israël heeft geen leer over God. Hij is geen God van filosofen. Zij hebben geen theorie óver God, maar de ervaring ván God. Dit boek wil helpen zoeken naar de geloofservaring achter de geloofsformules: om deze stuk voor stuk open te leggen, zodat de ervaring vrij komt, die er de bezielende kern van is en blijft. Geloven is iets weldadigs. Deze weldadigheid van ons geloof wordt in dit boek meer in het bijzonder in het licht gesteld. 3e druk,

Op het kompas van het geweten

 15,00

Samengesteld door J. Bots SJ

Op het kompas van het geweten is een praktisch boek. Het is dan ook gegroeid uit de praktijk. Uit de praktijk van gewetens-begeleiding. De inhoud is afgestemd op een rijk gevarieerd lezerspubliek, zielzorgers, mensen die voor een levenskeuze staan, mensen die willen bidden, jong en oud, geleerden en eenvoudigen. Nu veel beschermende kaders zijn weggevallen en men meer dan voorheen lijkt aangewezen te zijn op de eigen geestelijke ervaring, is dit boek voor mensen van onze tijd.